Educomm Eduverzum Virtuális Nyelviskola: modulok

 • .- Die Temporalsätze (Az időhatározói mellékmondat)
  - Das Relativpronomen
  - Relativsätze mit „wo-“
  - „lernen” oder „erfahren
  - Adjektive und Nomen
  - Deklination ohne Artikel im Singular und Plural
  - Substantivisch gebrauchte Adjektive
  - Partizip Präsens
  - Partizip Perfekt
 • .- Passiv (Handlungspassiv)
  - Zustandspassiv
  - műveletek számokkal
  - Hogyan mondjuk Ausztriában és Németországban?
  - "um ... zu" és "damit" a célhatározói mellékmondatokban
  - scheinen + zu + Infinitiv
  - Der Imperativ
  - a vonatkozó névmás alakjai
  - a vonatkozói mondat
  - egyéb tudnivalók (Wissenswertes)
 • .- anstatt + zu + Infinitiv; ohne + zu + Infinitiv
  - zu + Infinitiv Konstruktionen im Passiv
  - als ob, als wenn, als
  - Der Gebrauch der Tempora: Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum
  - Merken Sie sich die folgenden Synonyme!
  - Komparation der Adjektive
  - Die Präpositionen Zusammenfassung und Ergänzung
 • .- Zeitangaben
  - az in / im használata
  - az an / am használata
  - Das unpersönliche Es
  - "Es" und "ich"
  - a legtöbb személytelen kifejezés E / 1 személyben is kifejezhető
  - határozatlan névmás, határozatlan számnév
  - határozók a németben
  - a keretes mondat (der Rahmensatz)
  - Präpositionen mit Genitiv (birtokos esettel álló elöljárószók)
  - Präpositionen mit Dativ (részes esettel álló elöljárók)
 • .- Ige + főnévi igenév zu nélkül
  - az alle, jeder stb. határozatlan névmások
  - az igekötős igék
  - Wortfamilien I.
  - a brauchen ige használata
  - a szóképzés
  - melléknévi vonzatok
  - semlegesnemű főnevek képzése
  - nőnemű főnevek képzése
 • . - Idiomatismen
  - az általános alany
  - Nach einer Meinung fragen
  - Eine Meinung äußern
  - Auf eine geäußerte Meinung antworten
  - Der Singular ohne Artikel
  - Rektion der Verben
  - Verben mit dem Akkusativ
  - Verben mit Dativ und Akkusativ
  - Verben mit zwei Akkusativen
  - Verben mit Akkusativ und Genitiv
  - Verben mit dem Genitiv
  - Verben mit dem Nominativ
  - a magyar „hogy” kötőszó kifejezése németül
 • . - Kommasetzung
  - Einige Synonyme
  - főnévvonzatok – Rektionen der Substantive
  - az einer, eine, eines – keiner, keine, keines határozatlan névmások
  - a szóhangsúly
  - Wiederholungs- und Vervielfältigungs-Zahlen
  - Határozatlan számnevek I.
 • . - s Adverb
  - Unbestimmte Zahladjektive II.
  - Erkennen und Verstehen phraseologischer Einheiten
  - Ländernamen,Kontinente, Gebiete
  - Partizip I. / Partizip Präsens
  - Partizip II. ill. Partizip Perfekt
  - Partizip Futur
  - Wörter, die gleiche Form, aber verschiedene Bedeutung haben I.
 • . - a Vorgangspassiv használata
  - Szenvedő értelmű szerkezetek
  - igék képzése igekötőkkel
  - Substantivisch gebrauchte Adjektive
  - Deklination der Apposition
  - Adverbien und Fragewörter
  - Lokaladverbien
  - Temporaladverbien
  - Kausaladverbien
  - Modaladverbien
  - Wie drückt man das schriftlich aus?
  - Mentegetőzés
  - Szemrehányás
  - Gratuláció, jókívánságok
  - Pronominaladverbien
 • . - a főnévragozás ismétlése
  - az elöljárószók
  - a felszólító mód ismétlése
  - a Perfekt, Präteritum és Plusquamperfekt ismétlése
  - das Perfekt
  - das Präteritum / das Imperfekt
  - Plusquamperfekt
  - Konjunktiv II ismétlése
  - a feltételes múlt idő
  - az összetett feltételes jelen
  - a módbeli segédigék feltételes jelen idejű alakjai
  - a módbeli segédigék feltételes múlt idejű alakjai
  - a zu + Infinitiv szerkezetek összefoglalása
  - a leggyakoribb főnévvonzatok ismétlése
  - die Konjunktionen
  - a névmások összefoglalása
  - a személyes névmás ragozása
  - a birtokos névmás
  - a visszaható névmás ragozása
  - a kérdő névmás ragozása
  - a mutató- és a vonatkozó névmás ragozása